top of page

Tjenester

Vi tilbyr spisskompetanse basert på høyere utdanning med spesialisering innen logistikkfagene og omfattende bransjeerfaring fra olje, gass og energisektoren.

Våre konsulenter er spesialister på strategisk logistikk og forsyningskjeder for selskap med omfattende logistikkutfordringer.

Vi arbeider med alt fra operative innkjøp til tunge og komplekse anskaffelser, kontraktsadministrasjon, logistikk, økonomi, forsyningsledelse, informasjonsteknologi og styringssystemer.

Vi tilbyr tjenester blant annet innen følgende områder:

 • Anskaffelser

 • Boreforsyning og driftsforsyning

 • Controller- og økonomistyringsfunksjoner

 • SAP systemutvikling

 • Kontraktsadministrasjon

 • Verdikjedeanalyse

 • Prosessforbedringsprosjekter

 • Økonomiske analyser

 • Administrativ baselogistikk

 • Vedlikeholdsstyring

 • Kvalitetssikring og prosjektoppfølging

 • Endrings- og forbedringsledelse 

 • Rådgivende subseaingeniører

 • Teknisk og økonomisk oppfølging av subseaprosjekter

Det meste av det vi leverer er utleie av konsulenter, men en stigende andel av vår portefølje er analyser og rådgivning med base i egne lokaler.

Vi utfører oppdrag på basis av entrepriser eller innleie. 

bottom of page