top of page

Bransje

Olje,- gass- og energibransjen
 

Dagens utfordringer i olje,- gass- og energibransjen er veldig ulik tidligere og vil kreve et større spekter av teknologiløsninger!

Teknologi alene er imidlertid ikke tilstrekkelig. God utnyttelse av ny teknologi krever årvåkent og oppdatert personell.

Anskaffelser - innovative løsninger
 

Vår kunnskap og ferdigheter knyttet til god forretningslogistikk og anskaffelser er av stor betydning for å finne frem til optimale forsyningsstrategier og lønnsomhet på en global konkurransearena.

Vi ønsker å utvide vår kapasitet til andre branjser.

bottom of page