top of page

SubQuip er en digital utstyrsdatabase som fremmer deling av subsea verktøy og utstyr på tvers av oljeselskaper og lisenser. Ved å benytte SubQuip kan kostnader i forbindelse med mobilisering, demobilisering, klassing og annet periodisk vedlikehold reduseres kraftig. I tillegg kan investeringer i nye verktøyer og verktøysystemer deles av flere operatører.

SubQuip er utviklet i samarbeid med CCB Subsea, Norske Shell, Lundin og Point Resources.

 

I 2018 ble SubQuip kjøpt av Norsk Olje og Gass (NOROG), og alle medlemsbedrifter har lagt sitt utstyr ut i databasen for deling på tvers av selskapene. 

Les mer på: www.subquip.com

bottom of page