Markedets førstevalg ved behov for logistikkompetanse!

Logiteam ble etablert på bakgrunn av et identifisert behov for logistikkompetanse i olje-, gass- og energisektoren. Vi har til hensikt å realisere potensialet som ligger i å effektivisere logistikken i denne bransjen.

Vårt mål er å skape noe av verdi for fremtiden. Vi ønsker å bidra til at våre oppdragsgivere styrker sin verdiskapning og til at våre ansatte trives i sitt arbeid og får brukt sitt potensial.

Dette gjør vi best ved å tiltrekke oss de beste konsulentene og tilby disse de mest attraktive oppdragene.

Våre strategiske pilarer:

  • Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver

  • Vi skal være en etterspurt samarbeidspartner

  • Vi skal være en samfunnsengasjert og ansvarlig næringslivsaktør

Våre selskapsverdier er fokus, helhet og samarbeid. Konsulentene er forretningsfokuserte, de evner å tenke helhet, samtidig som de er utpreget samarbeidsorienterte.

Bjørn Arild Tyssen
CEO

Bjørn Arild er ansvarlig for den daglige driften i selskapet. Han er utdannet Bachelor of Business Administration og har lang erfaring som konsulent i blant annet Norsk Hydro, Statoil, Wintershall., CCB Subsea og Worktube.

Terje Monssen
Principal Advisor / Partner

Terje er ekspert innen teknisk forretningslogistikk og kan det som er å kunne om Logistikk og SAP. Har ca 20 års fartstid som Subsea Logistikk ekspert konsulent i Statoil. Terje er en av gründerne i selskapet.

Erik Syvertsen
Senior Advisor

Erik har bachelor i økonomi og administrasjon fra BI. Lang fartstid innen controlling og boreforsyning. 

HISTORIE

Selskapet ble etablert 1. januar 2000 under navnet Oil.net AS. Den gang som et Business to Business Electronic Market Place konsept.

I løpet av 2001 endret selskapet både navn og konsept og ble til kompetansehuset Logiteam AS. Den gang besto selskapet av ti ansatte konsulenter med velutviklet kompetanse innen strategisk logistikk, it og omfattende erfaring fra petroleumsindustrien.

Logiteam opplevde en jevn vekst frem til toppen i 2014. Nedgangen i oljebransjen påvirket også dette selskapet og vi fikk nye eiere. Baseselskapene CCB og Norsea kjøpte majoriteten av aksjene. Søsterselskapet CCB Subsea ble så stiftet for å starte med 3.part subsea vedlikehold.