Velkommen til Logiteam!

Logiteam AS er et privateid selskap stiftet i år 2000 med gründere fra Nutec/NUI i Bergen. Selskapet driver konsulenttjenester innen supply chain management og er spesialist på styring av vedlikehold og logistikk knyttet til drift av subsea-systemer. Kundekretsen består primært av operatører og store aktører innen olje & gass.
 
Vi er et kompetansehus med fast ansatte, kunnskapsrike konsulenter som
ønsker å utvikle evner og klokskap i en bransje som øver stor innflytelse på samfunnsutviklingen
verden over.
 
Bransjen står ovenfor mange og nye utfordringer: Energietterspørselen stiger, oljeproduksjonen
faller, funnene blir mindre, kostnadene øker og temperaturen stiger. God logistikk handler om
innsikt, perspektiv, kloke valg, disiplin og samhandling for den beste måten å utnytte ressursene på.
 
Riktig rekruttering og forvaltning av konsulenter er derfor vår mest kritiske suksessfaktor.
 
Vi ansetter utelukkende mennesker med: 
  • Godt hode
  • Varmt hjerte
  • Sterk integritet
Dette sikrer oss konsulenter som er forretningsfokuserte, helhetstenkende og samarbeidsorienterte.
 
Vårt hovedkontor er i Bergen.
 
10.03.2016: Pressemelding